TÜP MİDE (LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ): Yaklaşık olarak 45-90 dakika arasında süren bir operasyondur. Operasyondan önce hasta ile ilgili gerekli tüm tahlil ve konsültasyonlar yapılır ve ameliyata engel bir durum yok ise hasta ameliyata alınır. Ameliyattan önce oluşabilecek risklere karşı biz hastaları 1-2 gün önce hastaneye alıp gerekli ilaç tedavileri başlamaktayız. Operasyonda midenin yaklaşık olarak %70-80’i dikey olarak çıkarılır. Kalan mide dokusu uzun bir tüpe benzediği için ‘tüp mide’ adı verilmiştir. Laparoskopik olarak kullanılan özel aletlerle bu ameliyat yapılır, aynı zamanda hem kesebilen hem de dikiş atabilen bu aletlerle midenin büyük kısmı çıkarılır. Karın içerisine dren konur (bir ucu karın dışında bir ucu ameliyat bölgesinde olan lastik tüp). Hasta ameliyattan 3-4 saat sonra yürütülür. Yaklaşık 5 gün ağızdan herhangi bir gıda verilmez. 5. Gün midedeki dikişlerden herhangibir kaçak olup olmadığını anlamak için hastaya özel bir sıvı içirilir. Hastanın karın filmi çekilir veya dren vasıtasıyla kontrol edilir. Problem yoksa hastaya sulu gıdalar başlanır. Yaklaşık 7-8. Günlerde taburcu edilir.

Ameliyat öncesi hazırlık: Hastalarımıza ameliyat öncesi muhakkak üst sindirim sistemi endoskopisi yapmaktayız, Beraberinde hiatal herni ve reflüsü olan hastalarımızda operasyon sırasında hiatal herniyi de düzeltmekteyiz. Aksi takdirde tüp mide ameliyatından sonra ciddi sıkıntı veren reflü şikayetleri oluşabilmektedir. Ameliyattan önce oluşabilecek risklere karşı biz hastaları 1-2 gün önce hastaneye alıp gerekli ilaç tedavileri başlamaktayız. Bu ilaç tedavileri kan sulandırıcı ilaçlar ve barsak temizleyici ilaçları kapsamaktadır. Hastalara ameliyat öncesi kan tahlilleri, kalp ve akciğer tahlilleri ve diğer kliniklerden konsültasyonlar istenerek ameliyata engel olabilecek durumlar araştırılır.

Tüp mide ameliyatlarında oluşabilecek problemler:

1-En korkulan komplikasyon kilolu hastalarda herhangi bir basit ameliyatta bile oluşabilen pulmoner embolidir.(bacaklardaki toplar damarlarda kan pıhtısı oluşması ve bunun akciğerlere giderek tıkanma yapması) Bu olay çok nadir görülmekle birlikte(hastaların %1’inde görülür) ölümcül olabilmektedir.

2-Kalan mide dokusundaki dikişlerden kaçak oluşması diğer korkulan komplikasyondur(hastaların%1-5’inde görülür.). Bu kaçak uzun bir tedavi süreci gerektirir ve nadiren de olsa ölümcül seyredebilir. Bu önemli  durumlar dışında çözümlenebilen başka problemlerde çıkabilmekle beraber hastanın hayatını genellikle tehdit etmez.

Tüp mide ameliyatlarında Zaman içerisinde kalan mide dokusunda genişleme olabilmektedir ancak hastaların az bir kısmında tekrar operasyon gerekebilmektedir.

Tüp mide ameliyatlarında kilo verme başarılıdır. Hastalar tarafından iyi tolere edilir. Zaman içerisinde az az da olsa her şeyden yiyebilirler.