4 Yazı

Meme Kanserine Dikkat!!!

by Şükrü Salih

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. İstatistiklere göre her 8 kadından biri yaşamının bir yerinde meme kanseri ile karşılaşmaktadır. Erkeklerde de görülmekle beraber, kadın vakaları erkek vakalarından 100 kat fazladır. Maalesef erkeklerde çok daha ağır ve ölümcül seyreder. Her kadın meme kanseri gelişme riskine sahiptir. Son kırk yıldan bu […]

18.Ulusal Cerrahi Kongresi

by Şükrü Salih

PB-732 MORBİD OBEZİTE TEDAVİSİNDE BİLİYOPANKREATİK DİVERSİYON OPERASYON SONUÇLARIMIZ ŞÜKRÜ SALİH TOPRAK (1), CEYHUN PEKİN(1), GÖKHAN DARILMAZ(1),      ADNAN KAYNAK(2) 1BEYHEKİM DE VLET HASTANESİ, KONYA 2KONYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KONYA Amaç: Morbid obezite cerrahisinde biliyopankreatik d.ıersiyon (BPD) en etkin yöntemlerden birisidir. Açık ve laparoskopik olarak yapılabilen yöntemin avantaj ve dezavantajlarını araştırdık. Gereç veYöntem: 2005-2011 yılları arasında BPD […]

Obezite Nedir? Tedavi Yöntemleri ?

by Şükrü Salih

Obezite Nedir? Obezite aşırı kilolu olmak demektir.  Yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Vücut kitle indeksi (VKİ) dediğimiz bir parametreyle tanımlanır. Vücut kitle indeksi  ağırlığımızın kilogram olarak ölçümünün, boyumuzun metre cinsinden ölçümünün karesine bölünmesiyle hesaplanır.  VKİ: 25-30kg/m2 arasında olanlar hafif obez, 30-35kg/m2 arası olanlar obez, , 35-40kg/m2 arası olanlar aşırı obez, , 40kg/m2  ve […]

Reflü (GÖRH) Nedir? Tedavi Yöntemleri ?

by Şükrü Salih

GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI NEDİR? Halk arasında Reflü Hastalığı olarak bilinen ve tıptaki adıyla Gastroözefageal Reflü Hastalığı (GÖRH) tıpta görülen en yaygın hastalıktır. Yaklaşık olarak olarak 18-65 yaş arasındaki her beş kişiden birisinde görülür. Hastalığın oluş mekanizmasını basitçe anlatırsak  yemek yediğinizde yiyecekler ağızdan yemek borusu yani özefagus ile midemize iner. Yemek borusunun sonunda yiyecekler midenizin girişi […]